Logare membri
Login

Agrobaraganul SRL - Publicitate vanzare bunuri

 

 

EUROIAL INSOL SPRL

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

OFERTA DE VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

 

Lichidator Euroial Insol SPRL, cu sediul in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3, parter, jud.Ialomita, anunta vanzarea prin licitatie publica, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 si ale Codului de procedura civila, a activelor  apartinand debitoarei Agrobaraganul S.R.L.-in faliment, cu sediul in or.Tandarei, jud.Ialomita.

                          

Nr.

lot

Denumire activ

Date de identificare

Pret de referinta (lei)

1.

Cap tractor MAN 18460 TGA

IL 11 AGB, culoare albastru, an fabricatie 2001, nr.identificare MAH05ZZZ1M321247

15.440

2.

Magazie(birou sectie) si remiza(atelier sectie mecanizare nr.1), situate in com.Daeni, jud.Tulcea

 

 

3.

Semiremorca marca SCHMITZ

IL 03 LZV

 

 

 

 

Prima sedinta de licitatie publica va avea loc in ziua de joi, 29.10.2020, ora 15:30, la sediul lichidatorului. In caz de neadjudecare, licitatia se va  relua in datele de 12.11.2020, 26.11.2020, 10.12.2020 si 24.12.2020, in aceleasi conditii.

Pentru participarea la licitatie ofertantii vor depune la sediul lichidatorului, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data fixata pentru inceperea licitatiei, sub sanctiunea decaderii, urmatoarele documente: copia certificatului de inmatriculare sau copia actului de identitate ori a pasaportului, dupa caz; imputernicire pentru persoana care reprezinta pe ofertant; dovada depunerii cautiunii si a taxei pentru participarea la licitatie.

Cautiunea  pentru participarea la licitatie reprezinta 10% din valoarea activelor scoase la licitatie si se depune in contul  Agrobaraganul SRL-in faliment, deschis la Raiffeisen Bank Tandarei.

Bunurile scoase la vanzare pot fi vizionate in or.Tandarei, str.Brailei, jud.Ialomita.

Regulamentul de vanzare la licitatie publica a activelor ofertate se poate achizitiona de la sediul lichidatorului contra sumei de 1.000 lei pentru imobile, respectiv 500 lei pentru mobile.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului ori la telefon 0243/273.761.