Logare membri
Login

GLOBAL OYL SRL - Publicitate vanzare bunuri

 

 

EUROIAL INSOL SPRL

Societate civila profesionala de practicieni in insolventa

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

OFERTA DE VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

Lichidator Euroial Insol SPRL, cu sediul in mun.Slobozia, bd.Matei Basarab, nr.16, bl.B3,  parter, jud.Ialomita, anunta vanzarea prin licitatie publica, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 si ale Regulamentului de vanzare, a activelor  apartinand debitoarei GLOBAL OYL S.R.L.-in faliment, cu sediul in mun.Slobozia, jud.Ialomita.

 

NR.

DENUMIRE BUNURI

U/M

CANT

PRET

CRT.

 

 

 

EVALUARE/ BUCATA

LEI

0

1

2

3

4

1

Imobil situat in Slobozia, str. Londra, jud.Ialomita

 

1

732.300

 

2

Aparat aer conditionat 9000 BTU

buc.

6

825

3

Frigider Side by side

buc.

1

1.950

4

Bicicleta

buc.

1

2.025

5

Centrala termica MKDENS 35 kw

buc.

1

1.425

6

Rezervor  9000 l cu pompa

buc.

4

5.625

7

Rezervor 9000 l

buc.

2

3.975

8

Rezervor  20000

buc.

1

9.000

9

Rezervor comb. cu pompa 9000 l

buc.

1

6.825

10

Rezervor comb. cu pompa  5000 l

buc.

1

4.350

11

Rezervor 5000 l cu pompa

buc.

1

4.350

12

Pompa CUBE 70 mc

buc.

1

2.325

13

Separator de hidrocarburi

buc.

1

2.175

14

Pompa trans. Motorina CUBE

buc.

1

750

 

T O T A L  G E N E R A L

   

802.875

 

Sedinta de licitatie publica va avea loc in ziua de joi, 11.06.2020, ora 15:00, la sediul lichidatorului. In caz de neadjudecare, licitatia se va relua in datele de 25.06.2020, 09.07.2020, 23.07.2020 si 06.08.2020.

Pentru participarea la licitatie ofertantii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, inainte de data fixata pentru inceperea licitatiei, urmatoarele documente : copia certificatului de inmatriculare sau copia actului de identitate ori a pasaportului, dupa caz; imputernicire pentru persoana care reprezinta pe ofertant; dovada depunerii cautiunii si a taxei pentru participarea la licitatie.

Cautiunea  pentru participarea la licitatie reprezinta 10% din valoarea activului scos la licitatie si se depune in contul GLOBAL OYL SRL-in faliment, deschis la Alpha Bank SA Slobozia.

Bunurile scoase la vanzare pot fi vizionate in mun.Slobozia, jud.Ialomita.

Regulamentul de vanzare la licitatie publica a activului ofertat se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar contra sumei de 100 lei pentru bunuri mobile, respectiv 1.000 lei pentru imobile. In taxa de participare este inclus costul regulamentului de vanzare.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar ori la telefon 0243/273761.