Logare membri
Login

SA PODGORIA SUDITI - Publicitate vanzare bunuri

PUBLICATIE DE VÂNZARE

Cabinet individual de insolventa “Ciuperca Aurelia”, cu sediul in loc. Slobozia, B-dul. Unirii, bl. E 15, sc. B, apt. 3, jud. Ialomita, desemnat lichidator judiciar al “SOCIETĂŢII AGRICOLE “PODGORIA SUDIŢI” prin Încheierea de şedinţă din data de 10.01.2014 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în Dosar nr. 50/98/2005, organizeaza licitatie publica în fiecare zi de vineri, orele 14,00 si se repetă saptamanal, la aceeasi ora si aceeasi zi a saptamanii, pana la momentul valorificarii.

Bunurile oferite spre vanzare si preturile de pornire ale acestora, care nu contin TVA şi care se reduc cu 25% conform Regulamentului de vânzare, sunt următoarele:

Bunurile situate pe raza loc Sudiţi, jud Ialomiţa şi valorile acestora propuse in raportul de evaluare sunt următoarele:

- Teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 0,0461 ha, situat în tarlaua 25, parcela 1005/2, având următoarele vecinătăţi: la N – DS 863, la E – S.A. AGROHORTICOLA , la S – dom privat al CL Sudiţi şi la V - SA Podgoria Sudiţi, evaluat la preţul de 9.900 lei.

 

Documentele licitatiei (caiet de sarcini si regulament de vanzare) al caror pret este de 500 lei, se pot procura de la sediul subscrisului cabinet.

Garantia de participare la licitatie este 3.000 lei se va achita anterior licitatiei in numerar sau prin ordin de plata in contul deschis la RAIFFEISEN BANK Slobozia cu specificatia <garantie in vederea participarii la licitatia publica pentru achizitionarea bunurilor imobile ale “SOCIETĂŢII AGRICOLE “PODGORIA SUDIŢI”>. Relatii suplimentare la tel 0733087841. “