Logare membri
Login

SC ALBERTO COM SRL - Publicitate vanzare bunuri

SC ALBERTO COM SRL, in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul in municipiul Slobozia, DN 2A, zona Est Sere, lot nr.cladirea C1,   jud. Ialomita, inregistrata la O.R.C. Ialomita sub nr. J 21/626/1992, C.U.I. 2083665, prin lichidator judiciar, C.I.I. Zaharescu Pavel, numit de Tribunalul Ialomita, prin sent. Com. nr. 2977F din data de 29.11.2013, in dos. com. Nr. 1585/98/2011,  in temeiul prevederilor art. 116, alin. 2, din legea insolventei nr. 85/2006, anunta scoaterea la vanzare individuala, prin licitatie publica cu strigare, conform regulamentului propriu, a imobilului spatiu comercial alimentatie publicain suprafata construita de 430,67 mp, identificat prin nr. cadastral 916/3, inscrise in C.F. nr. 4021.

     Pretul activului, de la care porneste licitatia, este de 302.000 lei+tva, daca este cazul.

     Sedintele de vanzare, vor avea loc saptamanal, in fiecare zi de joi, ora 15.00, cu exceptia zilelor de sarbatoare legala, la sediul lichidatorului judiciar din Fetesti, str. Calarasi, bl. U 1, parter, jud. Ialomita.

     Persoanele ce vor sa participe la licitatie, trebuie sa se inscrie si sa depuna, cel tarziu cu o zi inainte de data stabilita pentru licitatie, urmatoarea documentatie:

1. cerere de participare la licitatie;

2. dovada achitarii taxei de participare la licitatie in suma de 1.000 lei;

3. dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, de 5% din valoare de pornire a licitatiei;

4. imputernicire acordata reprezentantului persoanei participante, daca este cazul;

5. documentele care certifica identitatea si calitatea participantului la licitatie, dupa cum urmeaza:

  • pentru persoanele juridice romane.

       - copii ale certificatului de inmatriculare eliberat de O.N.R.C., actului

         constitutiv, actelor aditionale relevante, certificatului de inregistrare

         fiscala;

       - certificate constatator eliberat de O.N.R.C;

       - certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent.

  • Pentru persoanele juridice straine.

  - actul de inmatriculare, tradus si legalizat;

  - scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca straina care are

    reprezentanta in Romania, sau de o banca straina care are relatii de

         corespondenta cu Banca de export –Import a Romaniei, (Eximbank

         SA);

       - declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in procedura de

         reorganizare judiciara sau de faliment.

  • Pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale.

       - copii ale actului de identitate, actului constitutiv, autorizatiei de

         functionare, actului de inmatriculare, dupa caz si certificate de

         atestare fiscala eliberat de organul competent;

       - certificate constatator eliberat de O.N.R.C;

       - certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent.

    Neprezentarea de catre ofertanti a oricaruia dintre documentele prezentate anterior sau neindeplinirea, de catre acestia, a oricarei conditii de participare, conduce la eliminarea acestora de la sedinta de licitatie.

    Toate documentele solicitate vor fi prezentate in original si copie certificate.

     Prin inscrierea la licitatie se considera ca ofertantul accepta pretul de pornire a activului pentru care a depus cerere de participare, conditiile stipulate in regulamentul si publicatia de vanzare.

     Nu sunt acceptati la licitatie, ofertantii care inregistreaza datorii neonorate fata de debitoare.

     Accesul la active si vizionarea acestora se poate face cu programare, anuntata lichidatorului judiciar, cu cel putin 48 h, inainte, prin fax sau        e-mail.

     Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar sau la tel. 0744630842, sau e-mail: cii.zaharescupavel@yahoo.com.