Logare membri
Login

SC FIDIAS COM SRL - IN FALIMENT - Publicitate vanzare bunuri

OFERTA DE VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICA

 

 

 

 

Lichidator Judiciar Cabinet Individual de Insolventa Brihac Aurel, cu sediul professional in Loc. Slobozia, Str. Alexandru Odobescu, Parter, jud.Ialomita, anunta vanzarea prin licitatie publica, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 si ale Regulamentului de vanzare, a activului  apartinand debitoarei FIDIAS COM S.R.L.-in faliment, cu sediul in mun.Slobozia, jud.Ialomita.

 

Nr.

crt.

Denumire bun

U.M.

Cantitate

Valoare de referinta (EURO)

Observatii

1.

Hala industriala-atelier mobile situat in Loc. Slobozia, DN 2, Km . 61+480-61+900, Jud. Ialomita

mp

729,00

77.000,00

 

2.

Teren intravilan situat in Loc. Slobozia, DN 2,  Tarlaua 486/1, parcela 20/2, Jud. Ialomita

mp

1.256,00

22.608,00

 

3.

Cota parte de ½ din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in intravilanul mun. Slobozia, Jud. Ialomita, in tarlaua 486/1, parcela 20/3, constand in teren in suprafata de 756,00 mp

mp

378,00

5.954,00

 

 

TOTAL

 

 

 

 

Preturile de pornire sunt fara T.V.A.

Sedinta de licitatie publica va avea loc in ziua de  joi, incepand cu data de 15.01.2015, ora 14.00, la sediul lichidatorului. In caz de neadjudecare, licitatia se va  repeta, din doua in doua saptamani, in fiecare zi de joi, la aceeasi ora, in aceleasi conditii.Pentru participarea la licitatie ofertantii vor depune la sediul lichidatorului, inainte de data fixata pentru inceperea licitatiei, urmatoarele documente : copia certificatului de inmatriculare sau copia actului de identitate ori a pasaportului, dupa caz; imputernicire pentru persoana care reprezinta pe ofertant; dovada depunerii cautiunii si a taxei pentru participarea la licitatie.

Cautiunea pentru participarea la licitatie reprezinta 10% din valoarea activului scos la licitatie si se depune in contul FIDIAS COM SRL-in faliment, deschis la Volksbank Romania RO81VBBU2511IL0723122702   – Suc. Ialomita.

Bunul scos la vanzare poate fi vizionat in mun.Slobozia, jud.Ialomita.

Regulamentul de vanzare la licitatie publica a activului ofertat se poate achizitiona de la sediul lichidatorului contra sumei de 700 lei (taxa de inscriere: 500 lei; caiet de sarcini 200 lei).

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar ori la telefon 0764695540; 0729600801.