Logare membri
Login

SC MARGAB SRL - Publicitate vanzare bunuri

„Subscrisul Cabinet individual de insolventa Ciuperca Aurelia, cu sediul profesional in loc. Slobozia, B-dul. Unirii, Bl. E 15, sc. B, apt. 3, jud. Ialomita, lichidator judiciar al debitoarei S.C. MARGAB S.R.L., cu sediul social în loc. Perieţi, Calea Bucureşti, nr 8, judeţul Ialomiţa conform Hotărării intermediare din data de 12.06.2015 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în Dosar nr. 1610/98/2014, organizeaza licitatie publica in urmatoarea modalitate: prima licitatie va avea loc la data de 03.10.2017, ora 12,00 si se va repeta saptamanal, la aceeasi ora si aceeasi zi a saptamanii, pana la momentul valorificarii.

Bunurile oferite spre vanzare si preturile de pornire ale acestora, care nu contin TVA şi care se reduc cu 50% conform deciziei Adunării creditorilor din data de 29.08.2017, sunt următoarele:

 

1.Bunuri mobile:

-Maşină hidraulică fixă – 9.950,00 lei,

-Masă vibrantă – 1.200,00 lei

-Masă vibratoare – 3.200,00 lei

-Preforme pavele (300 buc) – 1,00 lei / buc,

    1. 2. Bunuri imobile:

I. Hală industrială (C2) înscrisă în CF nr 20603 a loc Perieţi, cu nr cadastral 20603- C2, în suprafaţă construită de 381 mp, situată în sat Păltiniş, com Perieţi, jud Ialomiţa a cărui valoare de piaţă este de 357.000 lei.

II. Teren curţi – construcţii, în suprafaţă de 831 mp, amplasat în sat Păltiniş, com Perieţi, jud Ialomiţa, înscris în CF nr 20603 a loc Perieţi, a cărui valoare de piaţă este de 8.000,00 lei.

 

Documentele licitatiei (caiet de sarcini si regulament de vanzare) al caror pret este de 500 lei, se pot procura incepand cu data de 01.09.2017, de la sediul subscrisului cabinet iar termenul limita de depunere a documentelor necesare participarii la licitatie îl reprezintă ziua anterioară datei stabilite pentru desfăşurarea licitaţiei, orele 16.00, la sediul lichidatorului.

 

Garantia de participare la licitatie în cuantum de 5.000 lei pentru bunurile imobile si 300 lei pentru bunuri mobile se va achita anterior licitatiei in numerar sau prin ordin de plata in contul deschis la ALPHA BANK Slobozia cu specificatia <garantie in vederea participarii la licitatia publica pentru achizitionarea bunurilor mobile si/sau imobile ale S.C. MARGAB S.R.L.> Relatii suplimentare la tel 0733087841. “