Logare membri
Login

SC SOLAR EXPLORER SRL - Publicitate vanzare bunuri

Cabinet individual de insolventa Ciuperca Aurelia, cu sediul profesional in loc. Slobozia, B-dul. Unirii, Bl E15, sc.B, apt. 3, jud. Ialomita, lichidator judiciar al debitoarei SC SOLAR EXPLORER SRL, societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în loc Slobozia, şos Bucureşti – Constanţa, km 2-4, clădirea C20, camera 1, jud Ialomiţa, conform Încheierii de şedinţă din data de 16.03.2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa în Dosarul nr. 340/98/2018, organizeaza licitatie publica in urmatoarea modalitate: prima licitatie va avea loc la data de 27.11.2018, ora 14,00 si se va repeta saptamanal, la aceeasi ora si aceeasi zi a saptamanii, pana la momentul valorificarii. La prima licitatie pretul de pornire va fi cel din raportul de evaluare, de la a 5-a licitatie pretul se va reduce cu 10 % si se vor tine 5 licitatii la acest pret cu un interval de 7 zile calendaristice intre licitatii, in aceleasi conditii: ora si ziua saptamanii; la a 11-a licitatie pretul se va reduce cu 15 % si se vor tine 5 licitatii la acest pret cu un interval de 7 zile calendaristice intre licitatii, in aceleasi conditii: ora si ziua saptamanii; de la a 16-a licitatie se va accepta pretul cel mai mare oferit (chiar daca se prezinta un singur licitator) dar cu conditia ca acest pret sa nu fie mai mic de 75% din pretul de piata din raportul de evaluare.

Bunul oferit spre vanzare este reprezentat de Teren extravilan în suprafaţă de 1.144 mp, situat pe raza loc Slobozia, jud Ialomiţa, în tarlaua 819/1, parcela 5, categoria de folosinţă teren arabil, înscris în cartea funciară nr 34143 a UAT Slobozia, la preţul de 2.440,00 lei (fără TVA).

 

Documentele licitatiei (caiet de sarcini si regulament de vanzare) al caror pret este de 500 lei, se pot procura de la sediul subscrisului cabinet.

Garanția de participare la licitație care este 10% din valoarea bunului, se va achita anterior licitatiei in numerar sau prin ordin de plata in contul deschis la ALPHA BANK Slobozia cu specificatia <garantie in vederea participarii la licitatia publica pentru achizitionarea bunurilor imobile ale S.C. SOLAR EXPLORER S.R.L..> Relatii suplimentare la tel 0733087841. “