Logare membri
Login

DECLARAŢIE DE VENITURI

 

DECLARAŢIE DE VENITURI

pe anul ……..

 

 

 1. DATE DE IDENTIFICARE

 

 1. Nume, prenume _______________________________
 2. Cabinet individual/asociat al societăţii profesionale ________________________________
 3. Buletin (carte) de identitate seria _____ nr. ____________ eliberat la _________________ de _________________________________
 4. Nr. matricol U.N.P.I.R__________________________
 5. Sediul (localitatea şi adresa)____________________________________________

___________________________________________________________________

 1. Codul de înregistrare fiscală _____________________

 

 

 1. VENITUL BRUT REALIZAT ________________________________________________

 

 1. CONTRIBUŢIA PE TRANŞE DE VENITURI REPREZENTÂND COTA PARTE DIN VENITUL BRUT (EXCLUSIV TVA)

 

3.1 pentru venituri de până la 50.000 lei: 0,5% _______________________________________________________

3.2 pentru venituri între 50.000 lei şi 100.000 lei: 0,3% din sumele ce depăşesc 50.000 lei + 250 lei (nivelul maxim al contribuţiei variabile calculată pentru intervalul inferior)______________________________________________

3.3 pentru venituri între 100.000 lei şi 1.000.000 lei: 0,3% din sumele ce depăşesc 100.000 lei + 410 lei__________

3.4 pentru venituri între 1.000.000 lei şi 10.000.000 lei: 0,3% din sumele ce depăşesc 1.000.000 lei + 3.100 lei_____

3.5 pentru venituri de peste 10.000.000 lei: 0,3% din sumele care depăşesc 10.000.000 lei + 30.100 lei___________

 

 

VENITURI REALIZATE – NOTA

 

 • Prin venitul brut realizat se înţeleg sumele încasate din activitatea desfăşurată ca practician în insolvenţă exclusiv TVA (onorariul format din partea fixă şi partea variabilă).
 • Contribuţia pe tranşe de venituri se aplică numai asupra veniturilor realizate din activitatea de practician în insolvenţă (conform OUG nr.86/2006, modificată şi completată prin Legea nr.254/2007).
 • Contribuţia pe tranşe de venituri se calculează conform art. 92 alin (3) lit. g) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.
 • Declaraţia se completează şi de persoanele (compatibile) care nu au realizat venituri din activitatea de reorganizare şi lichidare. Acestea vor preciza la punctul 2, venit brut realizat ZERO.

 

 

Declar că cele de mai sus sunt conforme realităţii şi am luat la cunoştinţă că falsul în declaraţii este pedepsit conform art. 326 din Codul Penal.

 

Data completării: ____________                                                                    Semnătura,

Numele, prenumele şi parafa