Logare membri
Login

NIVELUL TAXELOR pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare

NIVELUL TAXELOR


pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare

 

Se vor percepe taxe pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare, pentru:

 

 

A. Pentru societăţile profesionale:
1.   cerere disponibilitate denumire/op┼úiune denumire ...............................................50 lei
2.   cerere înregistrare societate profesional─â/filial─â a societ─â┼úii .............................. 400 lei
3.   eliberare certificat de înregistrare ...................................................................... 200 lei
4.   cerere de îndreptare eroare material─â/operare/dovada ........................................ 60  lei
5.a)  cerere de eliberare extras registru (pentru membrii UNPIR)............................ 100 lei

5.b)  cerere de eliberare certificat constatator (pentru nemembri) .............................200 lei
6.    cereri de furnizare informa┼úii:

6.a) cerere de furnizare informa┼úii (conform model) ... se taxeaz─â fiecare pozi┼úie cu  40 lei

6.b) cerere de eliberare copii simple dup─â acte aflate la dosar ....................... 30 lei/pagin─â

6.c) cerere de eliberare copii certificate dup─â acte aflate la dosar ..................50  lei/pagin─â

7.   cerere de preschimbare certificat de înregistrare .................................................100 lei

8. cerere eliberare istoric societate..............................................................................200 lei.

 

 

B.Pentru cabinetele individuale ┼či cabinete asociate:

1.   cerere înregistrare cabinet individual/cabinete asociate ...................................... 200 lei
2.   eliberare certificat de înregistrare ........................................................................ 100 lei
3.   cerere de îndreptare eroare material─â/operare/dovada ........................................... 30 lei
4.a)  cerere de eliberare extras registru (pentru membrii UNPIR)............................... 50 lei

4.b)  cerere de eliberare certificat constatator (pentru nemembri) ............................ 200  lei
5.    cereri de furnizare informa┼úii:

5.a) cerere de furnizare informa┼úii (conform model) se taxeaz─â fiecare pozi┼úie cu ….. 40 lei

5.b) cerere de eliberare copii simple dup─â acte aflate la dosar .......................... 30 lei/pagin─â

5.c) cerere de eliberare copii certificate dup─â acte aflate la dosar ..................... 50 lei/pagin─â

6.   cerere de preschimbare certificat de înregistrare .....................................................50 lei

7.   cerere eliberare istoric cabinet sau cabinete asociate................................................200 lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la statut

NIVELUL TAXELOR ╚śI COTIZA╚ÜIILOR
precum și plafonul minim de asigurare profesională

 

CAPITOLUL II
Nivelul taxelor ╚Öi cotiza╚Ťiilor

 

Art. 1. - Taxa de înscriere la examenul de dobândire a calit─â┼úii de practician în insolven┼ú─â va fi de 1.200 lei.

Art.2. - Taxa de verificare a cererii ┼či a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer înscrierea în Uniune f─âr─â examen ┼či cu scutire de stagiu va fi de 1.000  lei.

Art. 3. - Taxa de înscriere în Tabloul UNPIR va fi de:

a) 1.200 lei pentru persoane fizice care au promovat examenul de acces în profesie;

b) 10.000  lei pentru persoanele fizice care beneficiaz─â de înscrierea în profesie cu scutire de examen ┼či stagiu de preg─âtire profesional─â;

c) 1.500 lei pentru persoane juridice.

Art. 4. - (1) Cotizaţia anuală este de:

a) 650 lei pentru persoane fizice compatibile;

b) 433 lei pentru persoane fizice incompatibile;

(2) Taxa anual─â pentru persoanele juridice este de 2.000 lei

Art. 5. - Taxa de sus┼úinere a examenului de definitivat în profesie, încasat─â de I.N.P.P.I., este de 1.500 lei.

Art. 6. - Taxa de verificare a cererii ┼či a documentelor doveditoare îndeplinirii scutirii de stagiu în baza art. 33 din OUG nr. 86/2006 va fi de 1500 lei.   

Art. 7. - Taxa de eliberare privind istoricul calit─â╚Ťii de membru al UNPIR va fi de 100 lei.  

 

 

 

 

CAPITOLUL II
  Plafonul minim de asigurare profesional─â

 

 

Art. 8. - Plafonul minim de asigurare profesional─â pentru persoanele fizice române, înscrise în subsec┼úiunile IB ┼či IC ale Tabloului Uniunii Na┼úionale a Practicienilor în Insolven┼ú─â din România, este de 100.000 lei.

            Art. 9. - Plafonul minim de asigurare profesional─â pentru persoane juridice, înscrise în subsec┼úiunea IIA a Tabloului Uniunii Na┼úionale a Practicienilor în Insolven┼ú─â din România, este de 500.000 lei.

            Art. 10. - Plafonul minim de asigurare profesional─â pentru persoanele fizice str─âine, înscrise în subsec┼úiunea a III-a a Tabloului Uniunii Na┼úionale a Practicienilor în Insolven┼ú─â din România, este de 100.000 lei.

            Art. 11. - Plafonul minim de asigurare profesional─â pentru persoanele juridice str─âine, înscrise în subsec┼úiunea a IV-a a Tabloului Uniunii Na┼úionale a Practicienilor în Insolven┼ú─â din România, este de 500.000 lei.